Tentang kita

Objektif

Dengan cabaran baru dan corak migrasi manusia campuran, panggilan itu kuat dan jelas untuk India, Myanmar dan Malaysia untuk melengkapkan diri dengan lebih banyak polisi pelarian dan pendatang yang lebih empati dan mula mengembangkan kerangka perundangan nasional yang akan melindungi pencari suaka, pelarian dan orang yang dipindahkan secara dalaman (IDP) berdasarkan norma dan peraturan antarabangsa.

Oleh kerana perpindahan mendatangkan akibat yang ketara kepada hak asasi manusia dan pembangunan di peringkat nasional dan tempatan, intervensi kemanusiaan juga harus disatukan dengan inisiatif yang mempromosikan pembangunan lestari di negara asal, transit, dan tujuan Tanpa undang-undang, pelarian tidak memiliki status sah, tidak memiliki hak asasi manusia yang asas dan terdedah kepada eksploitasi Mereka diperdagangkan, ditangkap dan ditahan sewenang-wenangnya, dibiarkan melarat dan tiada tempat tinggal, dan di atas semua itu, difitnah sebagai “pendatang tanda izin” Tanpa undang-undang, tidak akan ada penyelesaian dan pelarian akan dibiarkan dalam keadaan yang tidak jelas dan dilupakan Atas sebab-sebab ini, projek ini bertujuan untuk mengalakkan negara rakan kongsi (Partner Countries) untuk mengguna pakai kerangka kerja tempatan yang bermakna, menyeluruh dan sah yang selaras dengan standard antarabangsa dan memastikan pelarian adalah dilindungi Perkara ini akan dapat dicapai dengan mempromosikan pendekatan perundangan untuk migrasi paksa dengan menangani punca utama menerusi penawaran penyelidikan undang-undang nasional dan antarabangsa yang terkini di mana ianya juga melibatkan aspek sosial dan akhirnya memastikan keselamatan dan maruah pendatang asing paksa Objektif spesifik ILFM dirumuskan seperti berikut:

untuk memperbaiki ilmu pengetahuan pengamal perundangan dan kepakaran berkaitan undang-undang antarabangsa dan migrasi paksa

untuk meningkatkan kapasiti staf akademik rakan kongsi HEIs dan memperbaiki tahap kecekapan dan kemahiran

untuk menaiktaraf prestasi akademik dan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk membantu mereka memainkan peranan dengan berkesan

Memperkaya keupayaan inovasi serta pengantarabangsaan dan pemodenan rakan kongsi HEIs

Tentang kita

Aktiviti

Aktiviti utama bagi projek ILFM adalah pembangunan dan penyampaian Kurikulum Ijazah Tinggi Undang-Undang dalam Undang-Undang Antarabangsa dan Migrasi Paksa

Program Ijazah Tinggi ini akan dirancang untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada pengamal undang-undang dan akademik di India, Myanmar dan Malaysia mengenai skop dan kandungan norma undang-undang nasional dan antarabangsa yang mengatur pergerakan orang. Kerangka perundangan masa kini di setiap negara rakan kongsi adalah tersebar di dalam pelbagai prinsip dan peraturan Walau bagaimanapun, pemecahan tersebut melemahkan dan menghalang pemahaman dan, akibatnya, pelaksanaan undang-undang antarabangsa yang berkesan di bidang ini. Pelaksanaan Program Ijazah Tinggi ini akan mengatasi situasi di mana di undang-undang yang berpecah-belah dapat dikumpulkan. Dengan itu, ia dapat membantu Pengamal Undang-Undang terutamanya Hakim yang mana keputusan mereka menyumbang kepada penafsiran dan penerapan standard yang relevan dan konsisten. Dengan cara ini, ia dapat membantu merapatkan defisit perlindungan dalam konteks di mana proses politik, pentadbiran dan perundangan mungkin lemah. Kursus ini juga akan terbukti bermanfaat bagi pengacara undang-undang kerana mereka akan lebih bersedia untuk merumuskan hujah undang-undang untuk menyokong pelarian atau / dan pencari suaka dan / atau orang yang kehilangan tempat tinggal. Akhir sekali, kursus LLM ini akan mempertingkatkan pembangunan kemahiran melalui pengajaran secara praktikal. Di samping itu, pembangunan kurikulum dalam Undang-undang Antarabangsa dan Migrasi Paksa (ILFM) akan memenuhi keperluan staf akademik PC HEI dalam penyediaan pendidikan dan latihan yang lebih bersifat kualitatif yang berkaitan dengan era global abad ke-21. Dalam hal ini, pemindahan ilmu dari rakan kongsi HEIS, pertukaran amalan baik dan pembangunan Pusat Ilmu untuk Migrasi Paksa dan Demokrasi juga akan menyumbang kepada kemajuan pengetahuan saintifik mengenai topik khusus berkaitan pelarian. Akhirnya, perlu dinyatakan bahawa dengan menyediakan kursus LLL yang disesuaikan mengikuti “train the trainer” melalui keseimbangan antara arahan langsung dan kaedah pengajaran yang berorientasikan projek juga akan menyumbang kepada penyediaan staf akademik yang layak dan telah bersedia untuk sistem universiti negara rakan kongsi
Tentang kita

Kumpulan Sasaran

Projek ILFM bercita-cita untuk memenuhi keperluan kumpulan sasaran berikut:

  • Pelajar-Pengamal Undang-undang (hakim, pendakwa raya, staf mahkamah, bailif, peguam dan notari)
  • Staf akademik
  • Penyelidik daripada rakan kongsi HEI
  • Penguatkuasa tempatan
  • Pihak berkepentingan sektor swasta
  • Masyarakat dan NGO

Kumpulan sasaran ini turut melibatkan HEIs dengan Jabatan/ Fakulti yang relevan dalam Undang-Undang Antarabangsa, Undang-Undang Pelarian, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sivil, Kajian Migrasi, Profesional Pendidikan dan Staf Akademik (selain daripada rakan kongsi), Pelajar, Penyelidik, Pakar, Persatuan atau Rangkaian HEIs, Institusi Penyelidikan dan penyedia VET dan lain-lain.