မန္တလေးတက္ကသိုလ် (မြန်မာနိုင်ငံ) စီမံကိန်းဦးစီးဦးဆောင်ပြုသူ
တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
မာရဝါဒီတက္ကသိုလ် (အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟု သတ်မှတ်ထားသော စင်ဘိုင်အိုးစစ်တက္ကသိုလ် SIU (အိန္ဒိယ)
မလေးယားတက္ကသိုလ်/UM (Malaysia)
မလေးရှား ဥတာရာ တက္ကသိုလ် ၊ ( UUM ) မလေးရှား
ဒန်နယူဘီ ယူနီဗာစီတီ ခရင်မ်/ DUK ( ဩစတြီးယား )
ပါလာမို တက္ကသိုလ်/ (UNIPA) အီတလီ
နိုဗယ် အုပ်စု S.à.r.l. /နိုဗယ် (လူဇင်ဘော့ဂ်ျ)